Bart Rossel

auteursnaam

Bart Rossel

Bart Rossel is uitvinder, wetenschapper, ondernemer en papa van drie ontembare dochters. Om die dochters een keurige opvoeding mee te geven, vertelt hij hen sterke, maar ware verhalen. Vooral over uitvindingen, wetenschap, mensen en natuur.

Boeken van Bart Rossel

Bart Rossel
23-05-2017